Introductie

De voedingssupplementen worden, wellicht wegens hun groeiend succes, door sommigen nogal eens bekritiseerd. Ze worden soms beschreven als  onnuttig tot zelfs gevaarlijk. Maar de negatieve berichtgeving   aan hun adres komt dikwijls voort uit een  verwarring met gevallen die er niets mee  te maken hebben . In de sectie hieronder hebben nutritionisten, toxicologen en apothekers  de aangehaalde kritieken één voor één aan een objectief onderzoek onderworpen.

Het doel is om de lezer op een juiste manier te kunnen duiden.

De inhoud wordt regelmatig herzien in functie van de laatste stand van zaken van de wetenschap en de reglementering.