Voedingssupplementen: zin of onzin?

Ons land staat bekend om zijn rijke eetcultuur en vele Belgen zijn actief in één van de tienduizenden voedingsbedrijven. Maar naast gastronomische kwaliteiten kiezen meer en meer consumenten bewust voor aanvulling van de dagelijkse kost met gezonde nutriënten.

Naredi onderschrijft de visie dat de mens een actievere rol kan spelen in het behoud van zijn gezondheid. De rol van voedingssupplementen in nutritionële en gezondheidsaspecten is ondertussen ook erkend in het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België 2005 - 2010. Naredi heeft naast de verschillende betrokken gesprekspartners bijgedragen aan het uitwerken van dit plan.

Uittreksels van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België 2005-2010

Talrijke bestanddelen uit de dagelijkse voeding zijn belangrijk voor de optimale werking van het lichaam. De micronutriënten, zoals vitamines, mineralen en spoorelementen zijn onontbeerlijk voor een normaal functioneren van het menselijk lichaam. Bij manifeste tekorten kunnen deficiëntieverschijnselen optreden, maar bij suboptimale inname zijn de gevolgen vaak uiterlijk niet waarneembaar.

Bovendien bevat de voeding talrijke andere bestanddelen die weliswaar bij deficiëntie niet leiden tot ernstige afwijkingen, maar waarvan de rol belangrijk is voor de optimale werking van het lichaam en de preventie van bepaalde chronische aandoeningen. Dergelijke bestanddelen omvatten ondermeer de voedingsvezels, de pre- en probotica, stoffen met een antioxidatieve werking, plantenbestanddelen, etc.

Recente en betrouwbare informatie over de inname van de micronutriënten bij de Belgische bevolking is voor de meeste van de micronutriënten en andere stoffen niet beschikbaar. De resultaten van de Voedselconsumptiepeiling laten slechts een beperkte inschatting mogelijk van de inname van deze voedingsstoffen.
Informatie bij specifieke doelgroepen, waaronder zuigelingen en kinderen, zwangere, bejaarden, etc. ontbreekt nagenoeg volledig.

Nochtans zijn de voedingskundige experten het erover eens dat ondanks de overvloed aan beschikbare voedingsmiddelen er een paar probleemgebieden kunnen worden geïdentificeerd die nadere aandacht nodig hebben in het kader van het Belgisch nationaal Voedings- en Gezondheidsplan.

Deze probleemgebieden zijn met name een tekort of een sub-optimale inname van:

  • jodium via de voeding bij de algemene bevolking.
  • ijzer en foliumzuur bij zwangere vrouwen.
  • ijzer, calcium en vitamine D bij zuigelingen, jonge kinderen en adolescenten.
  • calcium en vitamine D bij bejaarden.
  • vitamines, mineralen en andere stoffen bij de algemene bevolking en bij bepaalde specifieke groepen van de bevolking te gevolge van een eenzijdige, onvoldoende gevarieerde of ontoereikende voeding.

Onderzoek naar commercialisatie van “nieuwe” nutriënten is broodnodig

De voeding bevat eveneens tal van andere stoffen met een nutritioneel en fysiologisch effect, die een rol kunnen spelen voor de gezondheid. Hieronder vallen onder meer stoffen met een antioxidatieve werking zoals isoflavonen, polyfenolen, flavonoïden, luteine, lycopeen, ..., stoffen met een effect op bepaalde risicofactoren zoals fytosterolen uit soja en stoffen die een evenwichtige darmflora bevorderen zoals bepaalde probiotica en prebiotische voedingsvezels.

De effecten van dergelijke voedingsbestanddelen maken onderwerp uit van tal van nieuwe onderzoeksprojecten en de voedingsindustrie (waaronder Naredi) ziet hierin een belangrijk element om nieuwe voedingsmiddelen op de markt te brengen met functionele eigenschappen.