Invitation public defense ir. Elien De Boeck - Food safety culture / voedselveiligheidscultuur

Vanuit de vakgroep Levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid en gezondheid  (promotoren: prof. dr. ir. Liesbeth Jacxsens en prof. dr. ir. Mieke Uyttendaele) binnen de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (Universiteit Gent) in samenwerking met de vakgroep Personeelsbeleid-, arbeids- en organisatiepsychologie (Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, promotor: prof. dr. Peter Vlerick) werd een aantal jaren geleden het doctoraatsonderzoek van ir. Elien De Boeck opgestart omtrent voedselveiligheidscultuur in de voedingsindustrie.

De afgelopen decennia werd er vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling en implementatie van voedselveiligheidsbeheersystemen zoals autocontrole, BRC, IFS in bedrijven. Echter, ook al beschikt een bedrijf over een 'fit for purpose' en goed uitgewerkt voedselveiligheidsbeheersysteem, toch kan niet steeds een hoog en stabiel niveau gegarandeerd worden qua veiligheid, hygiëne en kwaliteit van het eindproduct. Het menselijk gedrag is medebepalend voor de werkelijke uitvoering van de procedures en het nemen van beslissingen. Dit gedrag kan beïnvloed worden door o.a. de voedselveiligheidscultuur heersend in een bedrijf. In dit doctoraatsonderzoek ligt de focus dus op deze humane factor bij het beheersen van voedselveiligheid in een voedingsbedrijf, namelijk de voedselveiligheidscultuur (en het voedselveiligheidsklimaat).

Gezien dit onderzoek over voedselveiligheidscultuur een onderwerp is met een sterke praktische invalshoek en gezien ook GFSI standaarden reeds in deze richting aan het evolueren zijn, bieden wij de mogelijkheid om kennis te maken met dit onderwerp en willen wij u de stand van zaken meegeven.

Bij deze nodigen wij u uit op de openbare verdediging en de daaropvolgende receptie van ir. Elien De Boeck voor haar doctoraat getiteld:

Food Safety Culture and Climate, Exploring the Human Factor in Food Safety Management’.

In bijlage kan u de uitnodiging en praktische details terugvinden.

Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren (elien.deboeck@ugent.be).

Vriendelijke groeten,

Ir. Elien De Boeck

Promotoren: Prof. dr. ir. Liesbeth Jacxsens, Prof. dr. ir. Mieke Uyttendaele, Prof. dr. Peter Vlerick

 

Department of Food Technology, Safety and Health

Research Unit Food Microbiology and Food Preservation (FMFP-UGent)

Faculty of BioScience Engineering

Ghent University

 

Coupure Links 653

9000 Gent

 

Date: 
Tuesday, June 5, 2018
Attachments: