Symposium Plantentoxines (in Dutch)

De toxiciteit van sommige planten is al eeuwen gekend. In de oudheid werd
extract van gevlekte scheerling (Conium maculatum) als probaat middel
gebruikt om tegenstanders uit te schakelen of om executies van
veroordeelden uit te voeren. Zo werd Socrates geëxecuteerd door het drinken
uit een gifbeker met extract van gevlekte scheerling.
Accidenteel kan ook gif ingenomen worden. In de natuur, maar ook in onze
tuinen en parken staan, zonder het zelf te beseffen, erg giftige planten.
Giftige planten gelijken soms heel erg sterk op eetbare varianten waardoor
mensen per ongeluk een giftig i.p.v. een eetbaar exemplaar verorberen of
verwerken in de maaltijd. Giftige planten kunnen mee geoogst worden
waardoor de voedselketen gecontamineerd wordt met deze toxines.
Nutsdieren kunnen ziek worden (of zelfs sterven) door het eten van toxische
planten en zijn zo een mogelijke bron voor besmetting van melk– en
vleesproducten.
Tijdens deze ééndaagse studiedag gaan we dieper in op verschillende
aspecten van giftige planten en hun toxines in de voedselketen. Er zal een
overzicht gegeven worden van de verschillende toxische planten en toxines.
We gaan ook dieper in op de wetgeving en controle, op de analytische
technieken om deze toxines op te sporen, op de gehaltes aan plantentoxines
in de voeding en in het veevoeder, op de gezondheidseffecten en op de
preventie en beheersing van giftige planten en toxines in de voedselketen.

Date: 
Thursday, December 6, 2018