Schrijf u zonder aarzelen in vóór 6 juni 2019. Er zijn maar 20 plaatsen beschikbaar.

Op de Algemene Vergadering van 27 februari 2019 werd de nieuwe Raad van Bestuur van Naredi verkozen. De nieuwe Raad van Bestuur heeft op 25 april Paul Coussement herverkozen als voorzitter. Ook Michel Horn en Patrick Geysen kregen het vertrouwen van de Raad van Bestuur om hun respectievelijke mandaten van vice-voorzitter en penningmeester verder te zetten voor 3 jaar.

Artikel 8 van R EU 1925/2006, ook bekend als de reglementering voor “andere stoffen” is een veiligheidsprocedure die kan worden gevolgd wanneer er problemen zijn met een stof. Een lidstaat of de Commissie kan artikel 8 activeren. Op zich is dit een zeer nuttig en nodig mechanisme, maar door misbruik riskeren we een aantal belangrijke “andere stoffen” te verliezen. Rode Gist Rijst, verschillende hydroxyanthraceen derivaten, waaronder Aloë en Groene thee catechines riskeren de eerste “slachtoffers” te worden. NAREDI stippelde samen met onze Europese Federatie, EHPM, een lobbystrategie uit.

Waarom zijn veel studies (waaronder die van EFSA) systematisch negatief ? Is er echt een probleem met die stoffen? Voor toxicologische studies voor planten moet rekening gehouden worden met de natuurlijke, complexe matrix en niet met het geïsoleerde, chemische bestanddeel.