Wij heten onze nieuwe Secretaris-generaal, Valérie Vercammen, welkom.

De FOD Volksgezondheid heeft het dossier doorgestuurd naar het FAGG voor verder advies.

Onze Voorzitter kijkt uit naar het jaar 2019!

NAREDI probeert voor haar leden een molecule te zijn, die alle leden-bedrijven met elkaar verbindt. Ontdek uw nieuwjaarsboodschap in bijlage.

Gelieve in bijlage de twee ministeriële besluiten te vinden van 6 november 2018 betreffende de Commissie van Advies voor plantenbereidingen die betrekking hebben op het huishoudelijk reglement en de benoeming van haar leden.