Wij organiseren een happy hour "Special Communication" op 11 september in Antwerpen. Een Franstalige sessie wordt georganiseerd op 4 september in Brussel. Ontdek het programma in bijlage en schrijf u vlug in.

De Europese Commissie houdt een stakeholders consulatie over het maximum niveau van pyrrolizidine alcaloïden. Met onze Europese federatie, EHPM, hebben we een position paper opgesteld.

We namen contact op met EOS Magazine en stuurden hen onze bedenkingen en correcties.

Claimswetgeving: einde van de derogatie voor productnamen die een gezondheidsclaim impliceren zonder goedgekeurde onderliggende claim op 19 01 2022: NAREDI neemt standpunt in en roept op tot continuïteit en pragmatisme.

NAREDI wil dit jaar extra inzetten op ledentevredenheid en communicatie. Wat verwacht u van NAREDI? Wat zijn volgens u de prioriteiten waaraan NAREDI aandacht moet besteden? Door deel te nemen aan de enquête kan u dus zelf mee de agenda van uw beroepsfederatie bepalen.