Onze Voorzitter kijkt uit naar het jaar 2019!

NAREDI probeert voor haar leden een molecule te zijn, die alle leden-bedrijven met elkaar verbindt. Ontdek uw nieuwjaarsboodschap in bijlage.

Gelieve in bijlage de twee ministeriële besluiten te vinden van 6 november 2018 betreffende de Commissie van Advies voor plantenbereidingen die betrekking hebben op het huishoudelijk reglement en de benoeming van haar leden.

Nood om ons te verenigen rond het “Probiotica dossier”! Schrijf u zonder aarzelen in voor de werkvergadering van 16 januari. Meer info in bijlage.

Het MB ter wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2009 “Andere Stoffen” werd op 19 november 2018 gepubliceerd. U dient zich in regel te stellen tegen uiterlijk 26 oktober 2019.