NAREDI | SECRETARIS-GENERAAL

HCI - Anthropeia bvba is een erkend wervings- en selectiebureau (VG 1756/B)

SECRETARIS - GENERAAL

GEINTERESSEERD? VRAGEN? Aarzel niet om te telefoneren naar GERT OLEFS 0499 14 33 48 van 9u tot 20u op weekdagen en van 11u tot 17u op zaterdag. Om te kandideren gelieve uw cv en motivatiebrief te mailen naar jobs@hcinternational.biz en dit uiterlijk op 4 november 2018. Wij contacteren elke kandidaat per email of telefoon en wij behandelen elke kandidatuur met discretie. Human Capital International werkt steeds op exclusieve basis met haar klanten. www.hcinternational.biz

WAT BIEDEN WIJ U AAN?

1. Een interessante functie binnen een boeiende industrie met internationale dimensies
2. Een interessante verloning
3. Ruime extralegale voordelen inclusief een bedrijfswagen
4. De opportuniteit om als expert en woordvoerder van de voedingssupplementenindustrie de belangen van de sector te verdedigen en te behartigen

NAREDI is de officiële gesprekspartner voor de voedingssupplementenindustrie in België. NAREDI zorgt voor een degelijke informatie van haar leden en verdedigt de belangen van de sector bij diverse Belgische overheden en stakeholders. Op Europees vlak is NAREDI actief lid van de Europese federatie EHPM, het officieel aanspreekpunt voor de sector tegenover de Europese instellingen. Aldus kan NAREDI een belangrijke bijdrage leveren tot het proberen de Europese wetgeving zo aangepast en werkzaam mogelijk te houden.

NAREDI is op zoek naar een fulltime (m/v):

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als Secretaris-Generaal van Naredi bent u verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de sector van de Belgische voedingssupplementenindustrie. U rapporteert aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van NAREDI. Uw belangrijkste taken kunnen als volgt beschreven worden:

1. Verdedigen van de geloofwaardigheid en het imago van voedingssupplementen en zo het vertrouwen in de producten en actoren in België vergroten en ondersteunen.
2. Creëren en verdedigen van een optimaal reglementair kader ten voordele van de ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen die voedingssupplementen op de Belgische markt brengen.
3. Ondersteunen van onze leden door het aanbieden van raad, assistentie en informatie die hen zullen helpen om uit te munten in hun activiteiten
4. Instaan voor de algemene werking, organisatie en communicatie van NAREDI (algemene vergaderingen, raden van bestuur, ledenvergaderingen, werkgroepen, website, newsletter, budgetbeheer, prospectie van nieuwe leden,...)
5. Opbouwen en onderhouden van uitstekende relaties met externe actoren en stakeholders zoals wetenschappelijke en regelgevende autoriteiten (inclusief FAVV, DG4, Adviesraad FOD Volksgezondheid...), media en branche associaties op Belgisch en Europees niveau

GEWENSTE KWALIFICATIES EN ERVARINGEN
Voor deze uitdagende en interessante functie komen enkel kandidaten in aanmerking die reeds een goede ervaring hebben in de regelgevende (regulatory) en wetenschappelijke dimensies van de voedings- of pharmaceutische industrie. Ook dienen geïnteresseerden zich volledig te willen inzetten voor het verdedigen van de belangen en de leden van de sector. Verder dienen kandidaten te voldoen aan volgende vereisten:

1. Master opleiding bij voorkeur in bio- of medische wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring
2. Uitstekende drietaligheid Nederlands-Frans-Engels, zowel gesproken als geschreven
3. Mature, gedreven, enthousiaste en diplomatische maar toch voldoende assertieve persoonlijkheid met ervaring in onderhandelen binnen een complexe multi-stakeholder omgeving
4. Zich goed voelen in een kleinere organizatie waar het opbouwen en gebruiken van expertise verwacht wordt
5. Bezitten van sterke communicatieve en redactionele vaardigheden
6. Een evenwichtige houding van dienstvaardigheid tegenover alle leden van de federatie

www.naredi.be

Contact: 
GEINTERESSEERD? VRAGEN? Aarzel niet om te telefoneren naar GERT OLEFS 0499 14 33 48 van 9u tot 20u op weekdagen en van 11u tot 17u op zaterdag. Om te kandideren gelieve uw cv en motivatiebrief te mailen naar jobs@hcinternational.biz en dit uiterlijk op 4 november 2018. Wij contacteren elke kandidaat per email of telefoon en wij behandelen elke kandidatuur met discretie. Human Capital International werkt steeds op exclusieve basis met haar klanten. www.hcinternational.biz
Attachments: